• همه
  • دکوراسیون داخلی
  • فنگ شویی

باید و نباید های چیدمان تخت خواب با فنگ شویی

باید و نباید های چیدمان تخت خواب یکی از مهم ترین چالش های طراحی اتاق خواب در دکوراسیون داخلی بوده

چیدمان اتاق خواب با دانش فنگ شویی

چیدمان اتاق خواب با دانش فنگ شویی یکی از موارد مورد بحث در کلاس ها، فضای مجازی، اینترنت است، زیرا

تحلیل فنگ شویی و کیفیت طراحی معماری

با تحلیل فنگ شویی در طراحی معماری، می توان کیفیت فضا را افزایش داده و ریسک طراحی را کم کرد.

فنگ شویی و دکوراسیون داخلی

فنگ شویی و دکوراسیون داخلی در دو دهه اخیر یکی از مباحث مورد توجه در طراحی دکوراسیون و معماری داخلی

آموزش فنگ شویی در طراحی معماری

آموزش فنگ شویی در طراحی معماری، باعث افزایش دانش طراحی معماری و کیفیت هر فضا می شود چرا که طراحی

فنگ شویی و خرید یا اجاره خانه

با فنگ شویی در خرید و اجاره خانه یا محل کار، می توانیم کیفیت یک فضا را ارزیابی کنیم و

تأثیر فنگ شویی در دکوراسیون داخلی

تأثیر فنگ شویی در دکوراسیون داخلی یکی از موضوعات همیشگی مقالات طراحان بوده است که در مقاله های قبلی مای دکو،

فنگ شویی، آرامش و موفقیت زندگی در خانه

فنگ شویی؛ آرامش و موفقیت زندگی در خانه یکی از مهم ترین پارامتر ها برای احساس خوشبختی در زندگی است.

فنگ شویی FENG-SHUIو دکوراسیون داخلی

فنگ شویی  FENG-SHUIو دکوراسیون داخلی دو بحث جدا نشدنی از همدیگر هستند و فنگ شویی تاثیر مستقیمی بر کیفیت فضایی

فنگ شویی Feng Shui چیست ؟

فنگ شویی  Feng Shui دانش باستانی شرقی برای هماهنگی با انرژی های طبیعت است که راستای افزایش کیفیت زندگی نظیر