تاثیر رنگ در معماری و طراحی دکوراسیون داخلی

تاثیر رنگ در معماری و طراحی دکوراسیون داخلی

داشتن اطلاعات کافی در مورد تاثیر هر رنگ در طراحی دکوراسیون داخلی ، در نتیجه اگر رنگ ها را به طور صحیح  در طراحی داخلی کنار هم استفاده ک...

ادامه مطلب

محل قرارگیری تلویزیون در دکوراسیون داخلی

محل قرارگیری تلویزیون در دکوراسیون داخلی

بهترین مکان قرارگیری تلویزیون در طراحی داخلی در نشیمن خصوصی است اما استثناء نیز وجود دارد که مقاله در مای دکو قصد داریم در مورد محل قرا...

ادامه مطلب